Rumah - PASARAN YANG KAMI KHIDMATKANPASARAN YANG KAMI KHIDMATKAN -

PASARAN YANG KAMI KHIDMATKANPASARAN YANG KAMI KHIDMATKAN

  • Penukar kation dan AnionPenukar kation dan Anion

    Penukar kation dan AnionPenukar kation dan Anion

    Pengeluaran industri memerlukan air bersih sebagai bahan mentah utama atau bahan mentah tambahan, dan kaedah penggunaan utama air industri termasuk air tidak langsung dan air langsung. Ini bermakna kualiti produk secara langsung mempengaruhi kualiti air terminal. Penggunaan air tidak langsung merujuk kepada bahawa dalam proses pengeluaran perindustrian, air yang digunakan tidak akan mempunyai hubungan langsung dengan produk, dan secara amnya memainkan peranan pengeluaran tambahan. Peranan utamanya adalah untuk mengelakkan kerak dan karat dalam per...