Rumah - PASARAN YANG KAMI KHIDMATKANPASARAN YANG KAMI KHIDMATKAN -

PASARAN YANG KAMI KHIDMATKANPASARAN YANG KAMI KHIDMATKAN

  • Pengairan PertanianPengairan Pertanian

    Pengairan PertanianPengairan Pertanian

    Sebagai cara penting untuk mengawal penyakit, perosak dan rumpai serta melindungi tanaman, racun perosak memainkan peranan yang tidak boleh ditukar ganti dalam pengeluaran pertanian dengan melindungi pengeluaran tumbuhan dan keselamatan makanan, meminimumkan kehilangan pengeluaran pertanian. Tetapi banyak racun perosak perlu dicairkan sebelum digunakan. Mengapakah air lembut lebih sesuai untuk mencairkan racun perosak? Kalsium, magnesium dan bahan lain yang terkandung dalam air keras boleh mengurangkan kadar penggantungan agen boleh basah atau men...