Rumah - PASARAN YANG KAMI KHIDMATKANPASARAN YANG KAMI KHIDMATKAN -

PASARAN YANG KAMI KHIDMATKANPASARAN YANG KAMI KHIDMATKAN

  • Sistem penyusupan balasSistem penyusupan balas

    Sistem penyusupan balasSistem penyusupan balas

    Teknologi penyahgaraman air laut osmosis songsang dilahirkan pada tahun 1950-an, dan kini ia telah menjadi salah satu daripada teknologi penyahgaraman air laut arus perdana. Ia bergantung pada tekanan untuk memisahkan air dan ion, untuk mencapai tujuan penulenan dan pemisahan kepekatan. Proses ini mempunyai banyak kelebihan, seperti tiada perubahan fasa, tiada pemanasan, penggunaan tenaga yang rendah, kos operasi yang rendah, tiada pencemaran, operasi yang mudah, operasi yang boleh dipercayai, kualiti air yang tinggi dan sebagainya. Ia telah menjadi ...